ડેમોની વિનંતી કરો

અમારી સાથે સંપર્કમાં રહો

name*
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
email*
ઈ-મેઈલ એડ્રેસ અમાન્ય છે
ઈ-મેઈલ એડ્રેસ અમાન્ય છે
phone number*
ફોન નંબર અમાન્ય છે
ફોન નંબર અમાન્ય છે
 • ઉત્પાદન ડેમો પસંદ કરો *
 • પ્રબંધક
 • અનુવાદક
 • ભારતીય - ભાષા વોઈસ સ્યૂટ
 • હું શોધી રહ્યો છું
ઉત્પાદન ડેમો પસંદ કરો *
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
 • વ્યવસાયનો પ્રકાર*
 • ફ્રીલાન્સ અનુવાદક
 • ભાષા સેવા પ્રદાતા
 • એન્ટરપ્રાઈઝ / એસ.એમ.ઈ / અન્ય
વ્યવસાયનો પ્રકાર*
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
 • ફ્રીલાન્સ શ્રેણી *
 • વ્યક્તિગત અનુવાદક
 • કન્ટેન્ટ રાઈટર
 • વિદ્યાર્થી
ફ્રીલાન્સ શ્રેણી *
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
company name*
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
website url* https://
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
your designation*
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
 • Nature of requirement*
 • Immediate - Request A Call Back
 • Planned For Next Quarter
 • Planning For This Year
 • Just Exploring Options
Nature of requirement*
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
 • Where did you hear about us?*
 • Google
 • LinkedIn ads
 • Facebook ads
 • Webinar/Event
 • Internal reference
 • Word of mouth
Where did you hear about us?*
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
please include all necessary details in your query to help us serve you better *
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!
ફિલ્ડ આવશ્યક છે!

કારકિર્દી માટે

ઈન્ટર્નશિપ અથવા કન્સલ્ટિંગ અથવા સંપૂર્ણ સમય રોજગાર માટે અરજી કરો
+91-80-471-06606

વેચાણ માટે

ઉત્પાદન ડેમો, તકનીકી ક્ષમતા પ્રદર્શન અને ઈવેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે
+91-80-471-06606

પ્રેસ પૂછપરછ માટે

પ્રેસ રિલીઝ માટે, અમારી ટીમના કોઈ પણ નિવેદન માટે, અમારી બ્રાન્ડ ઓળખ (લોગો, રંગ વગેરે)
+91-80-471-06606

રેવરી હેડક્વાટર

5મો માળ, જીઓ અવાના, 39/14, સરજાપુર મેઈન રોડ, ઈબ્લુર વિલેજ, બેલંદુર, બેંગલુરુ, કર્ણાટક 560103